Skip to content Skip to footer

Danışmanlık

Sürdürülebilir Büyüme İçin
Danışmanlık Hizmetlerimiz

Spera Global Yatırım ve Danışmanlık, hem yatırım yaptığı hem de büyümek isteyen şirketlere danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Spera Global Yatırım ve Danışmanlık, yatırım yaptığı şirketlere sadece finansal kaynak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kapsamlı danışmanlık ve yönetim hizmetleri de sunar. Bu hizmetler; iş geliştirme, pazar analizi, stratejik planlama, operasyonel verimlilik ve finansal yönetim gibi alanları kapsar. Şirket, sahip olduğu geniş bilgi birikimi ve deneyimle, yatırım yaptığı işletmelerin sürdürülebilir büyümesini ve pazar konumlarını güçlendirmelerini destekler.

Büyümek isteyen Şirketlere de aynı şekilde iş geliştirme, pazar analizi, stratejik planlama, operasyonel verimlilik ve finansal yönetim gibi alanlarda danışmanlık vermektedir.

Ek olarak Spera Global Yatırım ve Danışmanlık, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı firmalara, Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar konusunda, Türkiye’den yurtdışına açılmak isteyen firmalara da yurtdışındaki bütün yatırım ihtiyaçları konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Yatırımların Yönetimi ve Performans Arttırma

Yabancı şirketlerin Türkiye' ye yatırım yapması konusunda Spera Global Yatırım Ve Danışmanlık olarak bir çok değişik rol oynamaktayız.

 • Yatırımların yönetimi ve performans arttırma. 
 • Üretici ve tedarikçi bulma.
 • Türkiye’ de iş geliştirme ve yatırım.
 • Türkiye’ de iş ortaklığı distribütör, temsilci ve partner bulma.
 • İş stratejisi geliştirme.
 • Finansal yönetim ve yatırım planlama.
 • Operasyonel verimlilik.
 • Uluslararası pazarlara giriş.
 • Sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk.
 • Değişim yönetimi ve organizasyonel gelişim.

Yurtdışından Türkiye'ye Yatırım Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Türkiye'de yatırım danışmanlığı, bireylerin veya kuruluşların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla sunulan bir hizmettir. Yatırım danışmanları, müşterilerine finansal piyasalarda doğru yatırım kararları alabilmeleri için bilgi ve uzmanlık sağlarlar.

 • Pazar analizi ve sektör araştırması
 • Risk değerlendirmesi ve yönetimi
 • Yatırım stratejileri ve planlama
 • Yasal ve düzenleyici uyum süreçleri
 • Potansiyel iş ortaklıklarının tespiti
 • Stratejik ortaklık geliştirme
 • Müzakere ve anlaşma süreçlerinin yönetimi
 • Yerel pazar dinamikleri ve kültürel uyum
 • İş modeli geliştirme ve uygulama
 • Pazar penetrasyonu stratejileri
 • Ortak yatırımlar ve finansal planlama
 • İş geliştirme ve büyüme stratejileri
 • Operasyonel verimlilik ve iyileştirme
 • Performans yönetimi ve KPI’lar
 • Karlılık analizi ve maliyet yönetimi
 • Yönetim ve liderlik desteği
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Kalite kontrol ve standartlar
 • Yerel üreticilerle işbirlikleri
 • Tedarik süreçlerinin optimizasyonu 

Türkiye’den Yurtdışına Yatırım Danışmanlık Hizmetlerimiz

Türkiye'den yurtdışına yatırım danışmanlığı, Türk yatırımcılarına uluslararası pazarlarda doğru ve etkili yatırım kararları almalarında yardımcı olma amacını taşıyan bir hizmettir. Bu danışmanlık, yatırımcılara yurtdışındaki fırsatları değerlendirme, yerel düzenlemeleri anlama, risk yönetimi, vergi planlaması ve küresel piyasa trendleri konularında destek sunmayı içerir.

 • Uluslararası pazar araştırması
 • Potansiyel iş ortaklarının tespiti ve değerlendirilmesi
 • İhracat stratejileri ve pazar girişi
 • Yurtdışı şirket kurulum süreçleri
 • Yerel mevzuat ve düzenlemelere uyum
 • Lojistik ve operasyonel planlama
 • Yatırım fırsatlarının analizi
 • Fabrika kurulum ve operasyonları
 • Üretim süreçlerinin yönetimi ve optimizasyonu

Tüm Sorularınız İçin Anında İletişime Geçin.

Tüm Sorularınız İçin
Anında İletişime Geçin.